مرکز مطالعات تکنولوژی دانشگاه صنعتی شریف، به عنوان نهاد متولی برگزاری سمینارهای تخصصی، اقدام به برگزاری سمینارهای تخصصی از سال ۸۵ در حوزه مالی نموده است که ذیلا فهرست شده‌اند :
پنجمین سمینار «استراتژی‌های سرمایه‌گذاری در سال ۱۳۹۳ در ایران» – ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
چهارمین سمینار «استراتژی‌های سرمایه‌گذاری در سال ۱۳۹۲ در ایران» – ۲۱ شهریور ۱۳۹۲
سومین سمینار «استراتژی‌های سرمایه‌گذاری در سال ۱۳۹۲ در ایران» – ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۲
دومین سمینار «استراتژی‌های سرمایه‌گذاری در سال ۱۳۹۱ در ایران» – ۴ خرداد ۱۳۹۱
اولین سمینار «استراتژی‌های سرمایه‌گذاری در سال ۱۳۹۰ در ایران» – ۵ خرداد ۱۳۹۰
سمینار تخصصی «تأمین مالی کارآفرینی؛ گزینه‌ها، تصمیم‌گیری‌ها و اقدامات» – ۲۲ تیر ۱۳۹۰
سمینار آموزشی – تخصصی «انتقال و تبادل تجارب در صنعت پتروشیمی» – ۵ آبان ۱۳۸۹
سمینار «چالش‌های تأمین مالی و شناخت فرصت‌های سرمایه‌گذاری در بافت‌های فرسوده شهری» – ۱۲ اسفند ۱۳۸۸
سلسله هم‌اندیشی‌های تخصصی «ملزومات رشد و توسعه بازار سرمایه» – دی ۱۳۸۴ الی فروردین ۱۳۸۵