تماس با مرکز مطالعات تکنولوژی دانشگاه صنعتی شریف

پاسخگوی شما هستیم.

 
  • نشانی: تهران، میدان تیموری، بلوار شهید صالحی، کوچه گلستان، پلاک ۱۱
  • تلفن: ۴-۶۶۰۸۶۷۷۳
  • دورنگار: ۶۶۰۰۲۳۰۹